Bổ sung thực phẩm & Chăm sóc răng miệng

Hương vị > Bổ sung thực phẩm & Chăm sóc răng miệng

Dưới đây là một số hương vị dùng trong các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng. Xu hướng ngày càng phát triển về lối sống lành mạnh với việc tiêu thụ đủ vitamin và khoáng chất trong thực phẩm bổ sung. Các hương vị khác nhau được sử dụng trong các ứng dụng này với yêu cầu FEMA/GRAS/BP/USP Grade.

Dưới đây là một số hương vị trong danh mục Sản phẩm Bổ sung Dinh dưỡng và Chăm sóc Răng miệng của chúng tôi. Nếu bạn quan tâm đến bất kỳ hương vị nào hoặc có bất kỳ ý tưởng mới nào, vui lòng nhấp vào danh sách hương vị để gửi yêu cầu hoặc thắc mắc và các nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.